...
Phân loại DDC: 006,5
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Thông tin xb: H.: Khoa học kỹ thuật, 1999
Mô tả vật lý: 351 tr.
Từ khóa: Tin họcKỹ thuật sốCông nghệ thông tin

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất