...
Tác giả: Trần Thành Lê
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 151tr+phụ lục, CD, báo cáo tóm tắt, Báo cáo kết quả, dự thảo hướng dẫn, điều tra + Báo cáo tóm tắt
Từ khóa: Tài nguyên nướcQuản lí Tài nguyên nướcKỹ thuật đồng vịQuảng Trị

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất