...
Tác giả: Vũ Thị Mai
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nộ, 2016
Mô tả vật lý: 74tr.: Kèm Báo cáo tóm tắt, Bài báo khoa học...., 30cm
Từ khóa: Môi trườngKĩ thuật Môi trườngLõi ngôNước ngầmThan cacbonHà Nội

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất