10/05/2019 02:16

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

ISSN 1859-1914

Số 4-2019 (187)

Cơ quan của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Hướng tới Đại hội VI - Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Tổng Biên tập: Đặng Văn Thanh

 

Lên đầu trang