Sản phẩm và Dịch vụ Thông tin – Thư viện

Thư viện Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin sau:

A. Sản phẩm thông tin - Thư viện

1. CSDL thư mục: gồm

 • Sách
 • Tạp chí
 • Luận án, luận văn, Đồ án TN
 • Sản phẩm NCKH

2. CSDL quản lý bạn đọc

3. CSDL toàn văn

4. Trang Web của Trung tâm

B. Dịch vụ Thông tin - Thư viện

 1. Dịch vụ đọc tại chỗ:

    Thư viện Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TV. ĐHTN&MTHN) phục vụ bạn đọc với hai hình thức là kho đóng và kho mở. Đối với kho mở tài liệu được cập nhật thường xuyên. Bạn đọc được tự do tìm kiếm tài liệu trên các giá sách tại các phòng đọc như:

*. Phòng Tra cứu tài liệu (Kho mở tự chọn). Gồm:

 • Sách
 • Giáo trình nội bộ
 • Báo - Tạp chí
 • Báo cáo - Đề tài NCKH
 • Truyện
 • Luận án, luận văn của cán bộ, giảng viên

*. Phòng đọc Nội sinh. Gồm:

 • Đồ án tốt nghiệp
 • Luận văn cao học của sinh viên

*. Phòng Sao chụp và Xử lý nghiệp vụ thư viện

*. Phòng máy tính: Gồm 100 máy tính mới với cấu hình cao

2. Dịch vụ mượn về nhà: (Kho đóng - Dùng phiếu yêu cầu)

3. Dịch vụ tra cứu thư mục trực tuyến (OPAC).

    Hiện tại TV. ĐHTN&MTHN tra cứu bằng CSDL trực tuyến (OPAC), dữ liệu sẽ được cập nhật hàng ngày, bạn đọc tra cứu qua OPAC tại phòng máy tính thư viện hoặc trực tuyến tại địa chỉ http://elib.hunre.edu.vn/pages/cms/default.aspx

- Các tiện ích thư viện có thể cung cấp:

 • Khu vực sử dụng máy tính của thư viện: 100 chỗ
 • Khu vực sử dụng laptop của bạn đọc: 50 chỗ
 • Đường truyền Internet: 02 đường (wifi)

- Đọc trực tuyến:

 • Sách.
 • Đồ án tốt nghiệp
 • Luận văn cao học của sinh viên
 • Sản phẩm NCKH

- Đọc trong mạng nội bộ (LAN)

 • Sách
 • Đồ án tốt nghiệp (bản toàn văn)
 • Luận văn cao học của sinh viên (bản toàn văn)
 • Sản phẩm NCKH (bản toàn văn)
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử 

4. Dịch vụ cung cấp các sản phẩm thư mục

    TV. ĐHTN&MTHN biên soạn và cung cấp các bản thư mục, tất cả các sản phẩm này được cung cấp miễn phí dưới định dạng Word (hoặc PDF) và thông báo trên trang chủ của thư viện:

 • Giới thiệu Tạp chí mới (Định kỳ 1 tháng/ bản)
 • Giới thiệu sách mới (Không định kỳ, hoạt động này được tiến hành thường xuyên mỗi khi có đợt sách mới được bổ sung về Thư viện)
 • Thư mục chuyên đề (Không định kỳ).
 • Thư mục thông báo tài liệu mới (Định kỳ 1 tháng/ lần)
 • Tài liệu phục vụ nghiên cứu (Không định kỳ)

5. Trưng bày, giới thiệu sách, tạp chí mới: Thư viện liên tục trưng bày, giới thiệu sách mới, truyện và tạp chí mới.

6. Tập huấn dành riêng cho bạn đọc sử dụng thư viện: Đầu năm thư viện có hướng dẫn sinh viên đầu khóa cách tìm kiếm và sử dụng các nguồn tin trong Thư viện cũng như cách sử dụng hệ thống mạng máy tính của Thư viện.

7. Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến

8. Cung cấp dịch vụ sao chụp tài liệu: In ấn, sao lưu tài liệu, truy xuất các thông tin số hoá theo định dạng mong muốn của bạn đọc.

9. Ngoài ra, thư viện còn cung cấp các dịch vụ có thu phí sau đây:

 • Dịch vụ Scan màu, xám, đen, trắng các khổ: A3, A4, A5 
 • Dịch vụ bạn đọc ngoài thư viện đến nghiên cứu, đọc và sao chụp tài liệu
 • Thực tập sinh (miễn phí)

* Với cam kết:

 • Giữ bảo đảm tuyệt đối tài liệu của khách hàng, không mất mát, thất lạc hoặc làm rách, hỏng tài liệu...
 • Bàn giao toàn bộ sản phẩm đúng thời gian, chất lượng, chuyển giao toàn bộ không giữ lại bất kỳ một file nào nếu không được sự đồng ý của khách hàng (trong trường hợp giữ lại chỉ nhằm mục đích sao lưu cho khách hàng, tuyệt đối không sử dụng cho bất kỳ hình thức nào khác).
Lên đầu trang