Các hình thức phục vụ

I. Phục vụ đọc, mượn tài liệu

Thư viện tổ chức 04 phòng đọc, 01 phòng mượn sách về nhà

1. Phòng đọc Tổng hợp:

- Là phòng đọc chính của Thư viện. Phòng đọc này được tổ chức theo mở - tự chọn, các tài liệu được sắp xếp theo chuyên ngành và theo vần chữ cái. Phòng này bao gồm các loại tài liệu: Luận án, luận văn, Sản phẩm nghiên cứu khoa học, Sách,...

- Đối tượng phục vụ: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: diện tích phòng đọc 400 m2 với 50 chỗ ngồi và kho mở tự chọn. Phòng được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, quạt và máy tính, hút ẩm, ...

- Công cụ tra cứu tìm tin: máy tính

- Kho mở tự chọn được trưng bày có lựa chọn một số đầu sách nhập về Thư viện từ 20 năm trở lại đây. Bạn đọc có thể tự lựa chọn tài liệu trên giá và trực tiếp sử dụng tại phòng đọc.

 

2. Phòng đọc Tra cứu:

- Phòng đọc tra cứu trực tiếp phục vụ các tài liệu tra cứu: sách kinh điển, từ điển bách khoa, niên giám thống kê, thư mục, biên niên sự kiện; các bộ sách toàn tập, tuyển tập... được lựa chọn từ các sách tra cứu được lưu giữ trong tổng kho sách báo của Thư viện; Tổ chức dưới hình thức kho mở, tự chọn; Bạn đọc có thể trực tiếp lựa chọn sách tra cứu và sử dụng tại phòng đọc tra cứu.

- Đối tượng phục vụ: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: diện tích phòng tra cứu rộng 200m2 với 50 chỗ ngồi và kho sách tra cứu tự chọn; Phòng được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, quạt và máy vi tính....

3. Phòng đọc báo, tạp chí:

- Phòng đọc báo, tạp chí trực tiếp tiếp nhận, tổ chức kho báo, tạp chí lưu, trưng bày, giới thiệu báo, tạp chí trong và ngoài nước mới nhập về Thư viện; Tổ chức phục vụ bạn đọc sử dụng báo, tạp chí nhập về Thư viện

- Đối tượng phục vụ: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường

- Cơ sở vật chất, trang bị: diện tích phòng báo, tạp chí 150 m2 và kho lưu giữ báo, tạp chí lưu 1.000 m2. Phòng được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, quạt, máy vi tính.

- Báo, tạp chí mới nhập về Thư viện trong năm được trưng bày giới thiệu tại phòng đọc báo, tạp chí; bạn đọc có thể tự lựa chọn, sử dụng báo, tạp chí được trưng bày tại phòng đọc. Thông qua phiếu yêu cầu, bạn đọc có nhu cầu sử dụng báo, tạp chí lưu giữ tại tổng kho sách, báo Thư viện.

4. Phòng đọc Điện tử và tài liệu nội sinh

- Phòng đọc điện tử trực tiếp phục vụ nguồn lực thông tin điện tử được tạo lập tại Thư viện, thông tin điện tử được kết nối với mạng internet

- Đối tượng phục vụ: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: phòng được trang bị 02 máy chủ, 100 máy tính trạm, máy điều hòa nhiệt độ....

5. Phòng mượn:

- Phòng mượn của Thư viện trực tiếp phục vụ toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường mượn sách, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Sách tại phòng mượn chủ yếu là sách chuyên ngành và sách tham khảo phục vụ các ngành đào tạo trong trường

- Đối tượng phục vụ: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường

- Phòng mượn được tổ chức theo hình thức kho đóng; sách được sắp xếp theo nội dung chuyên ngành

- Việc mượn, trả sách được tiến hành tự động thông qua máy vi tính, thẻ từ, mã vạch.

II. Các dịch vụ của thư viện

1. Cung cấp bản sao tài liệu bằng các hình thức photocoppy, số hóa tài liệu.

2. Phục vụ hỏi - đáp và tư vấn thông tin.

3. Trao đổi và phổ biến thông tin

4. Hướng dẫn tìm tin

Với chức năng tuyên truyền và hướng dẫn đọc, TV đã triển khai có hiệu quả các hoạt động trọng điểm về thư viện và sách báo trong toàn Trường: thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin như:

- Trưng bày, triển lãm sách báo.

- Nói chuyện chuyên đề.

- Tọa đàm giới thiệu sách báo.

- Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách báo ( tuyên truyền miệng).

- Giao lưu giới thiệu sách báo.

- Thi tìm hiểu sách báo (thi viết).

- Hội nghị Bạn đọc.

- Hội nghị Giao tin.

- Phổ biến thông tin có chọn lọc.

Lên đầu trang