11/09/2019 04:55

Giáo trình Quản trị học

Giáo trình trình bày những vấn đề căn bản của quản trị, Môi trường quản trị, Thông tin quản trị, Quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra

Chủ biên: Nguyễn Hoản

Biên soạn: Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Hường, Vũ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thu Hiền, Vũ Thị Nhung, Chu Lâm Sơn

Nxb: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xb: 2019

Số trang: 213tr.

 

Lên đầu trang