13/09/2022 04:55

Khoa học Thương mại số 140 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

Nguyễn Thị Minh Nhàn, Bùi Thị Ánh Tuyết: Nghiên cứu tác động đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao ở Sơn La

Kiều Quốc Hoàn: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến mô hình phân phối của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hằng, Bùi Thị Thu: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với Website thương mại điện tử của doanh nghiệp – Một nghiên cứu tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại  TNG Thái Nguyên

Bùi Thị Quỳnh Trang: Nghiên cứu tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng trung thành tại các khách sạn ở Việt Nam

Lưu Thị Minh Ngọc, Hoàng Trọng Trường: Sự phiền toái của các loại quảng cáo video trên Youtube và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thu Quỳnh: Quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Đào Thanh Bình: Hệ số CAR và rủi ro của ngân hàng- Nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng Việt Nam

Lê Hạnh

Lên đầu trang