30/07/2020 09:39

Thị trường Tài chính Tiền tệ số 12 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Ngô Hải: Ngân hàng nhà nước điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ

Thanh Hải: Xã hội không tiền mặt: Triển khai chính sách, hướng tới tương lai

Phan Mai: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ CQTT Hiệp hội ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Tô Duy Lâm: Phòng chống dịch covid – 19 và bài học kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Lê Thị Anh Quyên: Ứng dụng video Banking trong hoạt động ngân hàng

Nguyễn Đoàn Châu Trinh: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận tại ngân hàng

Mai Phan: Những thay đổi chính trong hệ thống phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam

NHÌN RA THẾ GIỚI

Hải Yến: Tác động của covid – 19 đến hoạt động phòng, chống rửa tiền

Trần Thế Sao: Nợ công của Trung Quốc trong bối cảnh dịch covid – 19

TƯ VẤN PHÁP LUẬT – NGHIỆP VỤ

Nguyên tắc vàng giúp sử dụng thẻ ATM an toàn

VĂN HÓA – XÃ HỘI

Nguyễn Thị Tình: Nguyễn Ái Quốc ra báo người cùng khổ

Lê Hạnh

Lên đầu trang