18/11/2020 02:55

Bình luận Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chủ biên: Nguyễn Minh Oanh

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2019

Kinh doanh bất động sản là hoạt động sôi động thu hút sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư và khách hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Bên cạnh những cơ hội thì thị trường bất động sản cũng chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể mang đến những rủi ro, thách thức cho cả cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Để xây dựng và phát triển một thị trường ổn định, bền vững, để hạn chế và giảm thiểu các rủi ro, các chính sách pháp luật về kinh doanh bất động sản đã được quan tâm, chú trọng trong đó phải kể đến sự ra đời của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thay thế Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.

Với mong muốn làm sáng tỏ các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành trong mối quan hệ với các văn bản pháp luật khác, cung cấp cho các chủ thể kinh doanh bất động sản và các chủ thể pháp luật những kiến thức pháp luật chuyên sâu về kinh doanh bất động sản: Cuốn sách "Bình luận Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành" giới thiệu về:

  • Những quy định chung về kinh doanh bất động sản
  • Kinh doanh bất động sản có sẵn
  • Kinh doanh bất động hình thành trong tương lai
  • Kinh doanh dịch vụ bất động sản
  • Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
  • Các điều khoản thi hành
  • Các văn bản hướng dẫn luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Cuốn sách được phục vụ tại tấng 1 nhà B Thư viện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc!

Lên đầu trang