23/11/2020 04:03

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản

Biên soạn: Nguyễn Ngọc Điệp

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

Năm xuất bản: 2019

Trong những năm qua các giao dịch về nhà đất, đất đai nói riêng, về bất động sản nói chung có xu hướng ngày càng tăng, nhất là các giao dịch về kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, trong việc thực hiện các giao dịch về nhà, đất và bất động sản khác luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, nhất là các rủi ro về pháp lý. Tuy vậy, những rủi ro về pháp lý nhà, đất và bất động sản có thể phòng ngừa và hạn chế được nếu nắm vững được những vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến lĩnh vực này.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người có nhu cầu giao dịch về bất động sản nói riêng nắm vững được những vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến mua bán nhà đất và bất động sản, cuốn sách: "Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản" được biên soạn.

Cuốn sách gồm 06 phần:

Phần I: Những điều cần biết về bất động sản và giao dịch bất động sản

Phần II: Các giao dịch về nhà ở

Phần III: Các giao dịch trong kinh doanh bất động sản

Phần IV: Những vấn đề chung về hợp đồng và soạn thảo, ký kết hợp đồng áp dụng trong mua bán nhà, đất và bất động sản

Phần V: Những điều cần biết về vi phạm hợp đồng và các biện pháp phòng tránh rủi ro khi mua bán nhà, đất và bất động sản

Phần VI: Các mẫu hợp đồng thông dụng trong giao dịch, kinh doanh nhà ở, đất đai và bất động sản

Cuốn sách được phục vụ tại phòng Đọc - mượn (tầng 1 nhà B) Thư viện Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Lên đầu trang