11/12/2020 09:27

Giáo trình Tài chính đất đai: Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học ngành Quản lý Đất đai

Chủ biên: Nguyễn Thị Khuy, Hoàng Thị Phương Thảo

Biên soạn: Nguyễn Văn Bài, Bùi Thị Then

Nhà xuất bản: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Ở Việt Nam, các chính sách kinh tế đất nước nói chung và huy động nguồn thu từ đất cho phát triển nói riêng đã liên tục được điều chỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý Nhà nước về đất đai; các khoản thu từ đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng cho  nhiều địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề tài chính đất đai vẫn còn bất cập, định giá đất ở Việt Nam còn khá hạn chế, mức thu thuế thấp hơn so với các nước Đông Nam Á.

Cuốn giáo trình "Tài chính đất đai" được biên soạn nhằm cung câp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các khoản thu tài chính từ đất đai, cũng như phục vụ kịp thời cho việc nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai cả nước nói chung và sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nói riêng.

Bố cục cuốn giáo trình gồm 02 chương, có phần câu hỏi và bài tập ở cuối các chương.

  • Chương 1: Giới thiệu chung về tài chính đất đai
  • Chương 2: Một số loại thuế liên quan đến đất đai

Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - mượn (tầng 1 nhà B) Thư viện trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình tới Quý bạn đọc!

Lên đầu trang