11/12/2020 10:58

Một số vấn đề về chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam: Sách chuyên khảo

Chủ biên: Nguyễn Gia Thọ

Biên soạn: Phường Hữu Từng, Đỗ Thị Dinh, Mai Bắc Mỹ, Nguyễn Văn Trị

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Chính sách tiêu dùng xanh hiện nay vẫn còn là một chủ đề khá mới ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các nhà làm chính sách, việc thay đổi một thói quen trong sinh hoạt, trong hoạt động tiêu dùng của một chủ thể trong xã hội không phải dễ, hơn nữa khi thực hiện các hành vi tiêu dùng xanh, các chủ thể sẽ chịu một khoản chi phí nhất định điều này cũng làm ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh.. Xuất phát từ những lý do trên, các tác giả cho ra đời cuốn sách chuyên khảo: "Một số vấn đề về chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam" có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Cuốn sách gồm 3 chương:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách tiêu dùng xanh trong phát triển kinh tế xanh
  • Chương 2: Thực trạng chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam
  • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam đến năm 2030

Cuốn sách được phục vụ tại phòng Đọc - mượn tầng 1 nhà B Thư viện Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc cuốn sách chuyên khảo trên!

Lên đầu trang