29/08/2022 02:17

Bài tập thực hành tài chính tiền tệ

Chủ biên: Ngô Thị Kiều Trang

Biên soạn: Phạm Thị Hương, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Mai Phương

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2021

     Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ là khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính..., được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm. Với ý nghĩa như vậy, học phần Tài chính - Tiền tệ đã được giảng dạy ở tất cả các trường Đại học khối ngành kinh tế.

     Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của Sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bộ môn Kiểm toán, khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn: "Bài tập thực hành Tài chính - Tiền tệ". Cuốn sách cung cấp một cách có hệ thống các bài tập trắc nghiệm và bài tập vận dụng, bám sát nội dung chương trình học, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên.

Cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về tài chính tiền tệ

Chương 2: Lãi suất và lãi suất tín dụng

Chương 3: Ngân sách nhà nước

Chương 4: Tài chính doanh nghiệp

Chương 5: Thị trường tài chính

Chương 6: Các tổ chức tài chính trung gian

Chương 7: Ngân hàng thương mại

Chương 8: NHTW và chính sách tiền tệ

Chương 9: Lạm phát

Chương 10: QHTT và tín dụng quốc tế

     Cuốn sách được phục vụ tại tầng 1 phòng Đọc - mượn nhà B Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

    Cuốn sách sẽ là tài liệu học tập bổ ích cho các em sinh viên. Trân trọng được phục vụ cuốn sách tới Quý bạn đọc!

Lên đầu trang