11/03/2022 09:57

Ghi nhận thêm các loài thân mềm phổ biến (Gastropoda và Bivalvia) ở ven biển, ven đảo Việt Nam: Additional records of commom molluscs (Bivalvia và Gastropoda) in the coastal areas and islands of Vietnam

     Chủ biên: Đỗ Văn Tứ

    Biên soạn: Takenori Sasaki, Lê Hùng Anh, Hoàng Ngọc Khắc

    Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

    Năm xuất bản: 2021

      Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản bộ sách chuyên khảo: "Ghi nhận thêm các loài thân mềm phổ biến (Gastropoda và Bivalvia) ở ven biển, ven đảo Việt Nam: Additional records of commom molluscs (Bivalvia và Gastropoda) in the coastal areas and islands of Vietnam" để tổng hợp và giới thiệu các công trình và kết quả nghiên cứu tới bạn đọc trong nước và quốc tế. Bộ sách tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

     - Ứng dụng và phát triển công nghệ cao;

     - Tài  nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam;

     - Biển và công nghệ biển;

    - Giáo trình đại học và sau đại học.

Cuốn sách được chia làm 3 chương:

     - Chương 1: Phương pháp thu thập, bảo quản và định loại mẫu vật ốc và hai mảnh vỏ;

    - Chương 2: Hệ thống phân loại, hình thái vỏ và các thuật ngữ được sử dụng (Systematics, Shell Morphology and Terms)

    - Chương 3: Ghi  nhận thêm về những loài ốc và hai mảnh vỏ phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam

     Bộ sách chuyên khảo này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ. Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - mượn (tầng 1 nhà B) Thư viện trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

     Trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình tới Quý bạn đọc!

Lên đầu trang