19/08/2022 10:54

Giáo trình Lý thuyết kiểm toán

    Chủ biên: Nguyễn Hoản

    Biên soạn: Hoàng Đình Hương, Ngô Thị Kiều Trang, Vũ Thúy Hà, ...

    Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

    Năm xuất bản: 2021

    Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, kiểm toán đóng vai trò quan trọng đặc biệt là sự đổi mới về trách nhiệm, nghĩa vụ của kiểm toán viên, của nghề nghiệp với sự lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia đồng thời kiểm toán còn giúp các bên liên quan tìm kiếm thông tin đáng tin cậy.

    Để phục vụ kịp thời cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và ứng dụng của các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng nâng cao,... tập thể giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã biên soạn cuốn giáo trình "Lý thuyết kiểm toán". Cuốn sách cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết như: khái niệm, vai trò ý nghĩa, quy trình của kiểm toán, cũng như áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

    Cuốn sách gồm 4 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
  • Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán
  • Chương 3: Quy trình kiểm toán
  • Chương 4: Trách nhiệm của kiểm toán viên

 Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

Lên đầu trang