22/08/2022 03:42

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

    Chủ biên: Nguyễn Hoản

    Biên soạn: Nguyễn Quỳnh Trâm, Lê Thị Lan, Ông Thị Nhung

    Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

    Năm xuất bản: 2022

    Để điều tiết, quản lý ngân sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phù hợp, công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp phải được thực hiện có hệ thống từ khâu lập kế hoạch quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí; thực hiện kiểm soát tình hình sử dụng tài sản công cho đến khâu kiểm tra chấp hành theo đúng dự toán thu, chi và các tiêu chuẩn với nhà nước, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả.

    Để phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh, kế toán viên,... các bậc đào tạo, đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao,... tập thể giảng viên bộ môn Kế toán khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức biên soạn "Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp". Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo quy định hiện hành.

    Nội dung cuốn sách gồm 9 chương bao hàm toàn bộ phần hành chính kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong mỗi chương đều có ví dụ cụ thể, các bài tập có lời giải và tự giải với mức độ khác nhau giúp nâng cao trình độ chuyên sâu về kế toán hành chính sự nghiệp.

    Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

 

Lên đầu trang