22/08/2022 01:55

Kiểm toán nội bộ công cụ cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

    Đồng chủ biên: Vũ Thúy Hà, Nguyễn Hoản, Hoàng Đình Hương, Phạm Huy Hùng

    Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc

    Năm xuất bản: 2022

    Kiểm toán nội bộ được coi là một hoạt động chính thức đem lại nhiều giá trị cho sự phát triển của doanh nghiệp đồng thời là công cụ quan trọng để quản lý doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua công cụ này, nhà quản lý có thể kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn và tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh.

    Tuy nhiên, ở Việt Nam cho thấy, không phải tất cả các doanh nghiệp đều nhận thấy đầy đủ lợi ích của hoạt động kiểm toán nội bộ và đầu tư đúng mức cho hoạt động này; hiện chưa có nhiều doanh nghiệp tổ chức xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị. Như vậy, các doanh nghiệp cần thiết phải nhận thức đúng vai trò và lợi ích mang lại của kiểm toán nội bộ đối với sự phát triển của mình, từ đó tổ chức xây dựng, triển khai và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

    Để phục vụ cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giáo viên và sinh viên, cũng như nâng cao trình độ của kiểm toán viên, nhu cầu thiết lập và quản lý bộ phận kiểm toán nội bộ hữu hiệu trong doanh nghiệp của nhà quản lý, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo "Kiểm toán nội bộ - công cụ cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp". Cuốn sách sách này cập nhật những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiểm toán nội bộ theo xu hướng phát triển chung của kiểm toán nội bộ trên thế giới, nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn đầy đủ về kiểm toán nội bộ hiện nay ở Việt Nam.

    Cuốn sách được trình bày gồm 4 chương:

  •     Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
  •     Chương 2: Kiểm toán nội bộ tại một số nước trên thế giới
  •     Chương 3: Các lý thuyết và nghiên cứu về chất lượng kiểm toán nội bộ
  •    Chương 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu để nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

    Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

 

Lên đầu trang