07/09/2022 10:08

Hướng dẫn học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

    Biên soạn: Hoàng Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Luyến, Hoàng Diệu Thảo, Vũ Thị Hòa, Vũ Thị Thanh Thủy, Hoàng Thu Nga

    Nhà xuất bản: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

    Năm xuất bản: 2022

    Mục đích của cuốn sách là giúp cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nâng cao hiệu quả học tập theo phương pháp tích cực. Cuốn sách gồm 2 phần:

  • Hệ thống những kiến thức cơ bản trong từng chương của môn học theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuối mỗi chương có các câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm để giúp sinh viên tự học, củng cố kiến thức.
  • Giới thiệu hai chuyên đề để bổ trợ và câu hỏi hướng dẫn tự học. Sinh viên được nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm của Hồ Chí Minh về môi trường, về chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng được một số vấn đề lý luận của Hồ Chí Minh trong học tập, cuộc sống và nghề nghiệp.

    Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

Lên đầu trang