TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 4/2019

    Bản tin tài nguyên nước số 4/2019 có những vấn đề sau:

  • Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp mang tính lâu dài phù hợp với thực tiễn vùng ĐBSCL
  • Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019
  • Bộ TN&MT: Họp xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước ĐBSCL
  • Họp Ban chỉ đạo dự án "Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông:
  • Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Cục Quản lý tài nguyên nước năm 2019
  • Kết quả hưởng ứng ngày nước thế giới năm 2019 
  • Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2019
  • Phiên họp lầm thứ 7 Ủy Ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và Quản lý nước
  • Hợp tác giáo dục đại học và sau đại học về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước
  • Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vự BVMT, ứng phó BĐKH vì mục tiêu phát triển bền vững.

Dữ liệu đính kèm:

51-bt-tnn-so-4-2019_-ban-full.pdf

Lên đầu trang