THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục tài liệu mới tháng 7 - 2020

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Khí tượng Synop Phạm Vũ Anh 2020 H. Lao động
2 Quản trị quan hệ khách hàng: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam Lưu Đan Thọ 2016 H. Tài chính
3 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất: Quyển 12: Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại địa tầng - Quyển 12: Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại địa tầng Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
4 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 7: Quy trình giám định mẫu khoáng sản không kim loại Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
5 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 6: Quy trình giám định mẫu khoáng sản kim loại Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
6 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 5: Quy trình giám định mẫu khoáng vật Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
7 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 4: Quy trình giám định mẫu khoáng vật - phần chung Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
8 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 11: Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại nhân tạo Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
9 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 10: Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại tự nhiên Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
10 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 9: Quy trình giám định mẫu cổ sinh vật lớn Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
11 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 8: Quy trình giám định mẫu khoáng sản nhiên liệu Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
12 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 3: Quy trình giám định mẫu đá biến chất Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
13 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 2: Quy trình giám định mẫu đá trầm tích Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
14 Viễn thám nâng cao: Giáo trình Vũ Danh Tuyên 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
15 Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất - Quyển 1: Quy trình giám định mẫu đá Magma Nguyễn Trung Minh 2019 H. Lao động
16 Marketing chiến lược: = On strategic marketing: Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số   2018 H. Công thương; Công ty Sách Alpha
17 Quản trị "Khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả Phan Minh Cường 2018 Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
18 Luật sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2018 Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam
19 Bài giảng quan hệ công chúng Nguyễn Đình Toàn 2017 H. Đại học Kinh tế quốc dân
20 Marketing quốc tế Trần Minh Đạo 2012 H. Đại học Kinh tế quốc dân
21 Quản trị thương hiệu: Lý thuyết và thực tiễn Bùi Văn Quang 2018 H. Lao động - Xã hội
22 Lý luận báo chí truyền thông Dương Xuân Sơn 2015 H. Giáo dục Việt Nam
23 Digital Marketing: Từ chiến lược đến thực thi: Nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số   2018 H. Lao động
24 Quản trị doanh nghiệp thương mại Nguyễn Thừa Lộc 2016 H. Đại học Kinh tế quốc dân
25 Quản trị chiêu thị Trần Thị Ngọc Trang   H. Lao động - Xã hội
26 Đại cương truyền thồng quốc tế Lê Thanh Bình 2012 H. Thông tin và Truyền thông
27 Nghiên cứu marketing Phạm Thị Lan Hương 2018 Đà Nẵng Nxb. Đà nẵng
28 Thiết kế nhận diện thương hiệu Nguyễn Hữu Thanh 2018 Tp. Hồ Chí Minh Đồng Nai
29 Truyền thông marketing tích hợp (IMC) Trương Đình Chiến 2016 H. Đại học Kinh tế quốc dân
30 Truyền thông đa phương tiện = Multimedia Communication Lê Đắc Nhường 2016 H. Thông tin và Truyền thông
31 Những chiến lược khác biệt để phát triển thương hiệu Công Minh 2013 Tp. Hồ Chí Minh Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Văn hóa nhân văn
32 Quản trị thương hiệu Phạm Thị Lan Hương 2014 H. Tài chính
33 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Trịnh Quốc Trung 2012 H. Lao động - Xã hội
34 Chiến lược marketing truyền thông xã hội: = Social media marketing: A strategic approach: Social media marketing: A strategic approach   2018 H. Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học FPT
35 Quản trị bán hàng Vũ Minh Đức 2018 H. Đại học Kinh tế quốc dân
36 Quy định về an toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 2019 H. Thông tin và Truyền thông

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục tài liệu mới tháng 7 - 2020.xls

Lên đầu trang