THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục tài liệu mới tháng 9 - 2020

Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
Quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Văn Mạnh 2013 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
Nghiệp vụ ngoại thương Tạ Văn Lợi 2019 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
Quản trị bán hàng Vũ Minh Đức 2018 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng Hugos, Michael H. 2019 H. Thế giới; Công ty Cổ phần sách Alphabooks
Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo: Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Đặng Đình Kim 2018 H. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2020 H. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo Đặng Đình Đào 2019 H. Dân trí
Phong trào Saemaul của Hàn Quốc Ngô Thị Phương Lan 2020 Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh
Phát triển nông thôn Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của phong trào Saemaul Ngô Thị Phương Lan 2020 Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh
Quản trị logistics: Dùng cho ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đặng Đình Đào 2018 H. Tài chính
Supply Chain Risk Management: an Emerging Discipline Schlegel, Gregory L. 2015 New York CRC Press
Market Leader - Logistics Management: Business English Pileam, Adrian 2010 England Harlow: Pearson Longman
Critical Thinking for Students: Learn the Skills of Analysing, Evaluating and Producing Arguments Budgen, Roy van den Brink 2011 UK. How to Books
The Food Chemistry Laboratory: A Manual for Experimental Foods, Dietetics, and Food Scientists Weaver, Connie M. 2003 New York CRC Press
Ecological Engineering: Principles and Practice Kangas, Patrick C. 2004 New York CRC Press
The Geography of Transport Systems Rodrigue, Jean-Paul 2017 New York Routledge
Agroecology: The Science Of Sustainable Agriculture Altieri, Miguel A 2019 New York CRC Press
Environmental Toxicology: Biological and Health Effects of Pollutants Yu, Ming-Ho 2011 New York CRC Press
A Guide to MATLAB: Object-Oriented Programming Register, Andy H. 2017 New York A Chapman & Hall Book; CRC Press
Writing: B1 + Intermediate: English for Life Howes, Kirsten Campbell 2012 London HarperCollins
Reading: B1 + Intermediate: English for Life Osborn, Anna 2012 London HarperCollins

Dữ liệu đính kèm:

Danh sách tài liệu mới tháng 9.xls

Lên đầu trang