THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 01 - 2021

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Trắc địa mỏ Nguyễn Đình Bé 1998 H. Giao thông vận tải
2 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa Nguyễn Đình Thi 2020 H. Xây dựng
3 Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta   2020 H. Phụ nữ Việt Nam
4 Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam Đỗ Tất Lợi 2015 H. Thời đại
5 Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2020 H. Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 Thống kê môi trường Phan Công Nghĩa 2007 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
7 Trắc địa mỏ Võ Chí Mỹ 2005 H. Giao thông Vận tải
8 Thương mại quốc tế Nguyễn Xuân Thiên 2015 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Sổ tay hướng dẫn truyền thông môi trường   2010 H. Chi Cục Bảo vệ môi trường
10 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về áp dụng = Environmental Management Systems - General Guidelines on Implementation: TCVN ISO 14004:2017, ISO 14004:2016 Tiêu chuẩn Quốc gia 2017 H. Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
11 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn Lê Hồng Kế 2020 H. Xây dựng
12 Sổ tay truyền thông môi trường   2011 H. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường
13 Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy 2020 H. Phụ nữ Việt Nam
14 An toàn sinh học Nguyễn Văn Mùi 2009 H. Giáo dục
15 Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn = Environmental Management - Life Cycle Assessment - Requirements and Guidelines: TCVN ISO 14044:2011, ISO 14044:2006 Tiêu chuẩn Quốc gia 2011 H. Nxb. Hà Nội
16 Bản đồ học hiện đại và mô hình hóa bản đồ = Modern Cartography and Cartographic Modeling - Giáo trình Nguyễn Cẩm Vân 2011 H. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
17 Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Liêm 2018 H. Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
18 Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam Phạm Trung Lương 2001 H. Giáo dục
19 Chính sách tăng trưởng xanh của Hàn Quốc: kết quả đạt được và một số khó khăn, thách thức Trung tâm Thông tin - Tư liệu 2017 H. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
20 Cơ sở viễn thám siêu cao tần Trần Vân Anh 2013 H. Khoa học và Kỹ thuật
21 Sinh học và sinh thái học biển Vũ Trung Tạng 2004 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
22 Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải: Giai đoạn (1900 - 2000) Lý Hoài Thu 2020 H. Phụ nữ Việt Nam
23 Báo cáo Quốc gia về đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường 2011 H. Bộ Tài nguyên và Môi trường
24 Tin học đại cương: Dùng cho khối A Đỗ Thị Mơ 2006 H. Trường Đại học Nông nghiệp I
25 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong quy trình đánh giá tác động môi trường: TA 7566 - REG: Tăng cường hệ thống an toàn môi trường quốc gia, lồng ghép cân nhắc đa dạng sinh học trong hệ thống an toàn môi trường của Việt Nam   2015 H. Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
26 Tai biến thiên nhiên Chu Văn Ngợi 2014 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
27 Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học 7 nhóm loài. Hướng dẫn xây dựng báo cáo đa dạng sinh học: Ban hành kèm theo Công văn số 2149/TCMT-BTDDSH, ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường   H. []
28 Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu Vũ Minh Tuấn 2020 H. Xây dựng
29 Quản lý tài nguyên và môi trường biển Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
30 Cơ sở viễn thám Nguyễn Ngọc Thạch 2005 H. Nông nghiệp
31 Địa - môi trường Việt Nam = the Earth - Environment of Vietnam Lê Huy Bá 2017 H. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
32 Trắc địa mỏ Võ Chí Mỹ 2016 H. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
33 Công nghệ mới trong thiết kế và thành lập bản đồ = Advanced Technology in Cartography and Map Design Nguyễn Cẩm Vân 2012 H. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
34 Quản lý môi trường - từ vựng = Environmental Management - Vocabulary: TCVN ISO 14050:2015, ISO 14050:2009   2015 H. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
35 Các định hướng hoạt động môi trường, 2013 - 2020: Thúc đẩy chuyển đổi sang Tăng trưởng xanh tại Châu Á - Thái Bình Dương Ngân hàng phát triển Châu Á 2013 Philippin Ngân hàng phát triển Châu Á
36 Công nghệ thiết kế bản đồ và Atlas điện tử Nguyễn Cẩm Vân 2011 H. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
37 Hướng dẫn sử dụng Arcmap: Tài liệu được lập bởi: Phòng Hệ thống thông tin địa lý, Chi nhánh Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT - Version: 1.0     H.  
38 Kinh nghiệm Tăng trưởng Xanh của Hàn Quốc: Quá trình, kết quả và bài học rút ra   2015 Korea []
39 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị Phan Tiến Tâm 2020 H. Xây dựng
40 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm ngày thành lập Quân dội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.122019) Quân đội nhân dân Việt Nam 2019 H. Quân dội nhân dân
41 Tiếp cận và thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ: Tài liệu phục vụ đào tạo, truyền thông và phổ biến kiến thức về Quản lý tổng hợp đới bờ Nguyễn Văn Cư 2012 H. Nxb. Hà Nội
42 Công ước Liên hiệp quốc về bảo vệ di sản và thiên nhiên thế giới Trần Hải Vân 2015 H. Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục TL mới tháng 01-2021.xls

Lên đầu trang