THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 03 - 2021

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Bản đồ giáo khoa Lâm Quang Dốc 2003 H. Đại học Sư phạm
2 Yoga và du lịch Vũ Trọng Lợi 2020 H. Thể thao và Du lịch
3 Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam Nguyễn Thanh Loan 2020 H. Thể thao và Du lịch
4 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1 Đảng Cộng sản Việt Nam 2021 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
5 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2021 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
6 Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng. Tập 1 Vũ Văn Hiền 2020 H. Chính trị Quốc gia
7 Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi Hoàng Công Dân 2020 H. Thể thao và Du lịch
8 Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp   2020 H. Tài chính
9 75 năm Ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam (19/8/2005 - 19/8/2020). 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020): Tài liệu tuyên truyền   2020 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
10 37 án lệ đầu tiên của Việt Nam - Phân tích và bình luận Lưu Tiến Dũng 2020 H. Tư Pháp
11 Thú Việt Nam. Tập 1: Bộ Primates, Paenungulata, Perissodactyla, Artiodactyla, Pholidota, Dermopterra, Scandentia, Lagomorpha Nguyễn Vĩnh Thanh 2020 H. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục sách mới tháng 03 - 2021.xls

Lên đầu trang