THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 6,7,8 - 2021

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Sách chuyên khảo Trần Văn Minh 2018 H. Khoa học và Kỹ thuật
2 Sách xanh = The green Book Rogers, Elizabeth 2010 H. Thế giới
3 Quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công Phạm Văn Khoan 2010 H. Tài chính
4 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: chỉnh lý, cập nhật năm 2016: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
5 Quy hoạch và quản lý đất đai Đinh Văn Hải 2014 H. Tài chính
6 Quản lý tài chính công Bùi Tiến Hanh 2016 H. Tài chính
7 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Giáo trình đào tạo Trung cấp Hành chính Nguyễn Đức Lương 2010 H. Khoa học và Kỹ thuật
8 Lãnh đạo - Những lý thuyết nền tảng và tình huống lãnh đạo đương đại   2017 H. Đại học Kinh tế Quốc dân
9 Hoàn thiện chế định sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay Đinh Xuân Thảo 2012 H. Chính trị Quốc gia
10 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở: chỉnh lý cập nhật năm 2016: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
11 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
12 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam   2010 H. Khoa học và Kỹ thuật
13 Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 H. Ban Tổ chức Trung ương
14 Định giá tài sản Nguyễn Minh Hoàng 2018 H. Tài chính
15 Quản lý chi ngân sách nhà nước Bùi Tiến Hanh 2018 H. Tài chính
16 Tài chính công Nguyễn Văn Hiệu 2021 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
17 Sổ tay quản lý thời gian = Golden time: Sổ tay của người thành đạt     [] []
18 Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc Vũ Dương Ninh 2010 H. Công an nhân dân
19 Xã hội học và những vấn đề của sự biến đổi xã hội Tương Lai 1997 H. Khoa học xã hội
20 Văn hóa giao thông Hoàng Chương 2011 H. Hội nhà văn
21 Quản lý thuế Lê Xuân Trường 2016 H. Tài chính
22 Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam Trần Thanh Xuân 2011 H. Khoa học - Kỹ thuật
23 Một số vấn đề về giới và biến đổi khí hậu trong hoạt động của Đại biểu Quốc hội Việt Nam   2010 H. Chính trị Quốc gia
24 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
25 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
26 Các hình thái tham nhũng: Giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành : Sách tham khảo   2008 H. Văn hoá Thông tin
27 Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở: Chỉnh lý, cập nhật năm 2016: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
28 Quản lý hành chính công Nguyễn Thị Thu Hương 2018 H. Tài chính
29 Kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước Phạm Văn Liên 2012 H. Tài chính
30 Biến đổi khí hậu: Tài liệu huấn luyện, đào tạo và phổ biến kiến thức Nguyễn Đức Ngữ 2008 H. Khoa học và Kỹ thuật
31 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh 2017 H. Chính trị Quốc gia
32 Luật Quy hoạch Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh 2017 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
33 Phân tích chính sách kinh tế - xã hội Phạm Văn Dũng 2018 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
34 Câu hỏi - bài tập và thực hành môn kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước Ngô Thanh Hoàng 2012 H. Tài chính
35 Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam Trần Văn Minh 2018 H. Khoc học và Kỹ thuật
36 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
37 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước: chỉnh lí, cập nhật năm 2016: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   2017 H. Lý luận Chính trị
38 Dự thảo ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam Trần Văn Minh 2018 H Thanh niên
39 Một số vấn đề về hoà giải tranh chấp môi trường: Sách chuyên khảo Bùi Cách Tuyến 2014 H. Tư pháp
40 Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị   2021 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
41 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: Hiện hành, Sửa đổi, bổ sung năm 2019 Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh 2020 H. Chính trị Quốc gia sự thật
42 Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị   2021 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
43 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị   2021 H. Chính trị Quốc gia
44 Ngoại giao và công tác ngoại giao: Sách chuyên khảo Vũ Dương Huân 2018 H. Chính trị Quốc gia
45 Thực hành Kiểm thử phần mềm: QuickTes Pro, Junit, Selenium IDE, Selenium RC Phạm Quang Huy 2020 H. Thanh niên
46 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm: = The language of techno-food processing in English : Song ngữ Anh - Việt Nguyễn Thị Hiền 2016 H. Khoa học và Kỹ thuật
47 Triết học Mác - Lênin: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị   2021 H. Chính trị Quốc gia
48 Ngữ nghĩa học tiếng Anh: = English semantics : Fifth edition Tô Minh Thanh 2020 Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
49 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị   2021 H. Chính trị Quốc gia Sự thật
50 Du lịch văn hoá: Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ Trần Thuý Anh 2016 H. Giáo dục
51 Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản và lưu trữ các mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn Hữu Đại 2018 H. Lao động
52 Oracle Database 12c: SQL Fundamentals: Study Guide: Exam 1Z0-061; Exam 1Z0-062 Thomas, Biju 2021 USA. Sybex
53 Cutting edge: Elementary: Students' Book Moor, Sarah Cunningham Peter 2015 China Pearson
54 Longman english grammar practice: For intermediate students Alexander, L. G. 2014 H. Thanh niên
55 Speakout: Intermediate Student's Book Clare, Antonie 2015 China Pearson

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục tài liệu tháng 7,8,9-2021.xls

Lên đầu trang