THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 01,2,3,4,5 - 2022

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế -  xã hội đặc biệt khó khăn   2021 H. Tài chính
2 Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục   2021 H. Tài chính
3 Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước Nguyễn Lương Bằng 2021 H. Xây dựng
4 Đổi mới giáo dục đại học: Từ ý tưởng đến thực tiễn Đặng Ứng Vận 2021 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
5 Xanh hóa các khu đô thị mới Trần Minh Tùng 2021 H. Xây dựng
6 Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo Đặng Minh Tuấn 2021 H. Chính trị Quốc gia
7 Đồng chí Nguyễn Lam Bí thư thứ nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   2021 H. Thanh niên
8 Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển Lê Hải Trung 2021 H. Xây dựng
9 Xu hướng mới về quyền con người: Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo Nguyễn Văn Cương 2021 H. Chính trị Quốc gia
10 Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên   2021 H. Thanh niên
11 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024   2020 H. Thanh niên
12 Cấu trúc hành lang xanh thành phố Nguyễn Văn Tuyên 2021 H. Xây dựng
13 An toàn bức xạ - Những điều cần biết Lê Quang Hiệp 2021 H. Khoa học và Kỹ thuật
14 Quản lý & xử lý rác thải nhựa Hoàng Minh Giang 2021 H. Xây dựng
15 Thiết kế công trình nước sạch nông thôn Đoàn Thu Hà 2021 H. Xây dựng
16 Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình Vũ Thanh Tú 2021 H. Xây dựng
17 Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp Tăng Thị Chính 2021 H. Khoa học và Kỹ thuật
18 Quản trị Tài nguyên - Môi trường Việt Nam - T.1 Nguyễn Xuân Hoàn 2021 H. Khoa học và Kỹ thuật
19 Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường Nguyễn Duy Dũng 2021 H. Xây dựng
20 Công nghệ xử lý khí thải tại Việt Nam Nguyễn Thu Huyền 2021 H. Khoa học và Kỹ thuật
21 Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động Nguyễn Bạch Ngọc 2021 H. Khoa học và Kỹ thuật
22 Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Cao Thị Thu Anh 2021 H. Khoa học và Kỹ thuật
23 Ghi nhận thêm các loài thân mềm phổ biến (Gastropoda và Bivalvia) ở ven biển, ven đảo Việt Nam: Additional records of commom molluscs (Bivalvia và Gastropoda) in the coastal areas and islands of Vietnam Đỗ Văn Tứ 2021 H. Khoa học Tự nhiên và Cộng nghệ
24 Quản lý rủi ro trong nuôi ngao ven biển nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu Bùi Đắc Thuyết 2022 H. Lao động
25 Sổ tay hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Thị Minh Ngọc 2021 H. Thể thao và Du lịch
26 Quản trị nguồn nhân lực: = Human resource management Trần Kim Dung 2018 H. Tài chính
27 Thương mại điện tử Phạm Thị Thanh Hồng 2016 H. Bách khoa Hà Nội
28 Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc việt Nguyễn Thùy Vân 2021 H. Thể thao và Du lịch
29 Rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp vận động Hoàng Công Dân 2021 H. Thể thao và Du lịch
30 Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Vũ Trọng Lợi 2021 H. Thể thao và Du lịch
31 Hydroinformatics: Data Integrative Approaches in Computation, Analysis and Modeling Kumar, Praveen 2006 New York CRC Press
32 Digital Image Processing Gonzalez, Rafael C. 2018 England Pearson
33 Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents Singh, Munindar P. 2005 England Wiley
34 Major issues in english phonetics and phonology Vo Dai Quang 2022 H. Vietnam national university press, Ha Noi
35 Foundations of Statistical Natural Language Processing Manning, Christopher D. 1999 USA. The MIT
36 Learning Angular: a hands - on guide to angular 2 and angular 4 Dayley, Brad 2018 USA. Addison-Wesley
37 The Business of Tourism Humphreys, Claire 2020 UK. SAGE.
38 Project Management Professional Study Guide Phillips, Joseph 2018 New York McGraw-Hill
39 UNIX and Linux System Administration Handbook Nemeth , Evi 2017 USA. Addison-Wesley
40 Field Hydrogeology: The geological field guide series Brassington, Rick 2017 UK. Wiley
41 Building Web and Mobile ArcGIS Server Applications with JavaScript: Building exciting custom web and mobile GIS applications with the ArcGIS Server API for JavaScript Pimpler, Eric 2017 UK. Packt
42 Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers Noergaard, Tammy   USA. 2013
43 Python Scripting for ArcGIS Pro Zandbergen, Paul A. 2020 USA. Esri
44 Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained Bashir, Imran 2018 UK. Packt
45 Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide Griffiths, Dawn 2017 USA. O'Reilly Media
46 Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices Martin, Robert C. 2022 USA. Pearson
47 Green plants and pollution nature's technology for abating and combating environmental pollution Sinha, Rajiv K. 2010 New York Nova Sience
48 Sustainable energy systems and applications Dincer, Ibrahim 2012 New York Springer
49 Air Pollution Control Cooper, C. David 2011 USA. Waveland Press
50 Hydrology - the study of water Taylor-Butler, Christine   New York 2012
51 Optimal expansion of a water resources system O'Laoghaire, D. T. 20174 New York Academic Press
52 Water Resources Systems Bhave, Pramod R 2011 UK. Alpha Science International
53 Forest Ecology and Conservation Chakravarty, Sumit 2017 Croatia Intech
54 Enviromedics: the impact of climate change on human health Lemery, Jay   London 2017
55 Hydroinformatics: Data Integrative Approaches in Computation, Analysis and Modeling Kumar, Praveen 2019 New York CRC Press
56 Focus on Geodatabases in ArcGIS Pro Allen, David W. 2019 California Esri press
57 Plate tectonics: Developments in geotectonics 6 Pichon, Xavier Le 1973 New York Elsevier Scientific publishing
58 Environmental impact: Assessment and Management Hosetti, B. B. 2014 India Daya Publishing House
59 Ground Water and Well Drilling: a Reference Book on Ground Water and Wells Kumar, Parveen 2014 India CBS Publishers
60 Soil Pollution: Sources, Management Strategies and Health Effects Yap, Chee Kong 2019 New York Nova Science Publishers
61 Unmanned Vehicle Systems for Geomatics: towards Robotic Mapping Armenakis, Costas 2019 UK. Whittles Publishing
62 A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warning Edwards, Paul N. 2013 England The MIT press
63 Surveying Fundamentals and Practices Nathanson, Jerry A.   New York 2018
64 Green Chemistry and Environment Ahluwalia, V K 2019 India The Energy and Resources Institute
65 Water Resource Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models, and Applications Loucks, Daniel P. 2017 Switzerland Springer
66 Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology Levinton, Jeffrey S. 2017 New York Oxford University Press
67 Water Pollution: Its Impact on Environment and Society Misra, Rabi Narayana 2016 India Discovery Publishing House
68 Environment and Ecology: Biodiversity, Climate Change and Disaster Management for Civil Services Examination Husain, Majid 2015 India Access
69 Elements of Land Soil Pollution Gupta, Om Prakash 2019 India Khanna Publishing
70 Geospatial Technologies and Climate Change Sundaresan, Janardhanan 2014 New York Springer International Publishing

 

Lên đầu trang