THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 8 - 2022

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng Lâm Quang Thiệp 2010 H Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Doanh nghiệp của thế kỷ 21: = The business of the 21st century Kiyosaki, Robert T. 2022 Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ
3 Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra Đinh Thành Việt [] H. Thông tin và Truyền thông
4 Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và các phát hiện từ phân tích định lượng   2021 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
5 Chỉnh sửa hệ gen: Công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam Phạm Xuân Hội 2021 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
6 Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo: Cách tiếp cận từ thung lũng Silicon Alam, Muhammad Mashhood 2021 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
7 Chủ nghĩa khu vực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm Quang Minh 2019 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
8 Lý thuyết Ramsey Lê Anh Vinh 2020 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Di truyền học hệ thống ứng dụng trong y dược hiện đại   2022 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
10 Tâm lý học xuyên văn hóa Larsen, Knud S. 2015 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
11 Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc   2021 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
12 Hành trình tri thức thời kinh tế số Bùi Quang Tuyến 2020 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
13 Văn chương khoa cử triều Nguyễn (thi Hội, thi Đình) Đinh Thanh Hiếu 2020 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
14 Địa vật lý ứng dụng trong khảo cổ, khảo sát đê đập, địa chất công trình và môi trường ở Việt Nam Vũ Đức Minh 2019 H. Đại học Quốc gia Hà Nội
15 Wave Propagation in Layered Structures: Applications in Engineering and Biological Material Characterization Phan Hai Dang 2021 H. Vietnam National University Press, Hanoi

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục sách mới tháng 8 - 2022.xls

Lên đầu trang