Video hướng dẫn cách phòng tránh dịch COVID 19 cho học sinh, sinh viên trong cả nước

rong thời gian tới, khi có quyết định đi học trở lại, học sinh và sinh viên cần thực hiện các biện pháp thiết thực sau để phòng, chống dịch COVID-19 (nCoV).

Video hướng dẫn cách phòng tránh dịch COVID 19 cho học sinh, sinh viên trong cả nước

rong thời gian tới, khi có quyết định đi học trở lại, học sinh và sinh viên cần thực hiện các biện pháp thiết thực sau để phòng, chống dịch COVID-19 (nCoV).

LIÊN THÔNG THƯ VIỆN TRONG THỜI KÝ MỚI

quochoitv.vn/Videos/tu-nghi-truong-den-cuoc-song/2019/4/lien-thong-thu-vien-trong-thoi-ky-moi/231838
Lên đầu trang