Thông báo

04/03/2020 11:24

Thông báo sinh viên mượn tài liệu quá hạn

     Các bạn ơi! Bạn nào đang mượn tài liệu quá hạn thì hãy mang lên thư viện xin gia hạn hoặc trả tài liệu đó rồi mượn tài liệu khác điiiiiiiiiii thôi ! Dưới đây là danh sách bạn đọc mượn quá hạn nhé! Có File kèm theo cho các bạn dowload!

DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐANG MƯỢN QUÁ HẠN  
STT Họ tên Khoa/Đơn vị Nhan đề Tác giả Lớp Ngày quá hạn
20 Bùi Thị Hiền Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải ĐH8KTTN1 3
161 Bùi Thị Kiều Anh Khoa Môi Trường Thực tập vi sinh vật Vũ Thị Minh Đức CĐ9KM1 -2719
1 Chu Thị Ngọc Bình Khoa Môi Trường Cambridge IELTS 7   ĐH4QM3 -657
41 Chu Thị Ngọc Bình Khoa Môi Trường Thuế và kế toán thuế Việt Nam Phạm Đức Cường ĐH4QM3 -657
139 Chu Thị Ngọc Bình Khoa Môi Trường Kế toán tài chính Võ Văn Nhị ĐH4QM3 -657
93 Đàm Văn Cường Khoa Môi Trường Phương pháp phân tích phổ nguyên tử Phạm Luận CĐ10KM3 -2665
107 Đàm Văn Cường Khoa Môi Trường Độc chất môi trường: Phần chuyên đề Lê Huy Bá CĐ10KM3 -2665
106 Đặng văn hoàng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 1 Đào Huy Hiệp ĐH5KTTN2 -1342
131 Đào Thị Chinh Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán quản trị Nguyễn Hoản ĐH7KE6 -12
118 Điền Văn Cảnh Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Đại cương lịch sử Việt Nam - Toàn tập: Từ thời nguyên thủy đến năm 2006 - Toàn tập - Từ thời nguyên thủy đến năm 2006 Trương Hữu Quýnh ĐH8QTDL3 -6
194 Đinh Hiệp Hưng Phòng Tổ chức Cán bộ Triết học Bùi Văn Ga   -27
6 Đinh Quốc Trung Khoa Khí tượng Thủy văn Bài tập toán cao cấp T.2   ĐH2K3 -2605
58 Đinh Quốc Trung Khoa Công nghệ Thông tin Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc Quân ĐH2C8 -2665
59 Đinh Quốc Trung Khoa Công nghệ Thông tin Thương mại điện tử căn bản Trần Văn Hòe ĐH2C8 -2665
61 Đinh Quốc Trung Khoa Công nghệ Thông tin Kotlor bàn về tiếp thị Philip Kotler ĐH2C8 -2665
175 Đinh Quốc Trung Khoa Khí tượng Thủy văn Giải tích - tập 2 Nguyễn Xuân Liêm ĐH2K3 -2605
129 Đinh Thị Hà Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc Quân ĐH7QTDL3 6
27 Đinh Thị Mai Sinh Khoa Kinh tế Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn ĐH8QTKD2 -324
60 Đinh Văn Dũng Khoa Trắc đia - Bản đồ Kinh tế học vi mô   ĐH2TĐ1 -2314
71 Đinh Văn Dũng Khoa Trắc đia - Bản đồ Kinh tế học vi mô Cao Thúy Xiêm ĐH2TĐ1 -2314
136 Đinh Xuân Thịnh Khoa Môi Trường Luật môi trường   ĐH7QM1 -497
45 Đỗ Bình Dương Khoa Môi Trường Kinh tế chất thải Nguyễn Đình Hương ĐH8QM2 -168
169 Đỗ Chí Công Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kinh tế môi trường Bùi Văn Quyết ĐH8KTTN1 -16
121 Đỗ Kim Thúy Khoa Quản Lý Đất Đai New Cutting Edge Elementary Cunningham, Sarah ĐH9QĐ3 -100
183 Đỗ Như Sơn Khoa Công nghệ Thông tin Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Viết Thông ĐH8C7 -494
83 Đỗ Quốc Huy Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tài chính - Tiền tệ Phạm Ngọc Dũng ĐH8QTKD2 -22
97 Đỗ Thị Yến Khoa Môi Trường Cơ sở sinh thái học Vũ Trung Tạng CĐ10KM2 -2859
159 Đỗ Thị Yến Khoa Môi Trường Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê Tống Đình Quỳ CĐ10KM2 -2859
173 Đỗ Thị Yến Khoa Môi Trường Xác suất thống kê Tống Đình Quỳ CĐ10KM2 -2859
120 Đỗ Tuấn Anh Khoa Quản Lý Đất Đai New Cutting Edge Elementary Cunningham, Sarah ĐH8QĐ4 -419
88 Đỗ Tuấn Phong Khoa Công nghệ Thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi ĐH8C7 12
94 Dương Thị Tuyền Khoa Môi Trường Hóa nước Nguyễn Văn Bảo CĐ9KM1 -3462
49 Hà Thị Mai Khoa Quản Lý Đất Đai Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   ĐH2QĐ4 -2363
77 Hoàng Đình Việt Trung tâm Dịch vụ trường học Cơ sở trắc địa công trình Phan Văn Hiến ĐH8QTDL1 -477
187 Hoàng Thị Hà Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   ĐH7QTDL3 -302
111 Hoàng Trọng Huy Khoa Môi Trường Kinh tế tài nguyên Nguyễn Văn Song ĐH6QM3 -795
193 Hoàng Trọng Huy Khoa Môi Trường Tư tưởng Hồ Chí Minh   ĐH6QM3 -795
35 Hoàng Xuân Hùng Khoa Quản Lý Đất Đai Truyện ngắn (Tập 3) Ma Văn Kháng ĐH6QĐ6 -83
38 Lã Lưu Trường Sa Khoa Công nghệ Thông tin Ca dao người Việt Nguyễn Xuân  Kính ĐH7C3 -66
14 Lê Anh Thái Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn ĐH9KE7 -112
150 Lê Anh Thái Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Quản trị học: Giáo trình Nguyễn Hoản ĐH9KE7 -112
195 Lê Anh Thái Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kinh tế học vi mô - Phần 2 Cao Thúy Xiêm ĐH9KE7 -112
23 Lê Bảo Ngọc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Độ ĐH9KE4 6
152 Lê Bảo Ngọc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Lịch sử kinh tế Nguyễn Chí Dĩnh ĐH9KE4 -25
31 Lê Đức Minh Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Cao điểm cuối cùng Hữu Mai ĐH9QTDL4 -162
46 Lê Đức Thắng Khoa Khí tượng Thủy văn Nguyên lý thủy văn Hoàng Ngọc Quang ĐH2K3 -2496
89 Lê Đức Thắng Khoa Khí tượng Thủy văn Khí tượng cơ sở Nguyễn Viết Lành ĐH2K3 -2477
54 Lê Nhật Long Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin   ĐH7QTDL3 -791
163 Lê Thị Diệp Khoa Môi Trường Phương pháp toán cho vật lý Nguyễn Văn Hùng CĐ9QM4 -3040
44 Lê Thị Linh Khoa Khí tượng Thủy văn Tổ chức hệ thống thông tin địa lý - GIS và phần mềm MAPINFO 4.0 Nguyễn Thế Thận ĐH6T -734
134 Lê Thị Linh Khoa Khí tượng Thủy văn Cơ sở viễn thám Vũ Danh Tuyên ĐH6T -734
115 Lê Thị Nhung Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Nguyên lý thống kê kinh tế   ĐH9QTDL5 -26
33 Lê Thị Oanh Khoa Môi Trường Vòng đời vây bủa (Tiểu thuyết) Tiền Chung Thư ĐH9M1 -25
36 Lê Thị Oanh Khoa Môi Trường Những tham vọng sụp đổ Alberto Moravia ĐH9M1 -25
110 Lê Văn Dương Khoa Khí tượng Thủy văn Hệ thống thông tin địa lý Trần Thị Băng Tâm ĐH6T -126
124 Lê Văn Mạnh Khoa Quản Lý Đất Đai New Cutting Edge Pre - Intermediate Cunningham, Sarah LĐH7QĐ2 -765
179 Lê Văn Mạnh Khoa Quản Lý Đất Đai Toán học cao cấp - Tập hai: Phép tính giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí LĐH7QĐ2 -765
50 Lê Văn Phú Khoa Trắc đia - Bản đồ Trắc địa cơ sở 2: Giáo trình Phạm Thị Hoa ĐH1TĐ3 -2560
51 Lê Văn Phú Khoa Trắc đia - Bản đồ Trắc địa cơ sở 2: Giáo trình Phạm Thị Hoa ĐH1TĐ3 -2558
53 Lê Văn Phú Khoa Trắc đia - Bản đồ Bình sai lưới trắc địa Phạm Thị Hoa ĐH1TĐ3 -2558
108 Lê Văn Phú Khoa Trắc đia - Bản đồ Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS Hoàng Ngọc Hà ĐH1TĐ3 -2560
170 Lê Văn Phú Khoa Trắc đia - Bản đồ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam   ĐH1TĐ3 -2558
104 Lê Văn Tình Khoa Khí tượng Thủy văn Giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 1 Đào Huy Hiệp   -2028
3 Lò Bích Diệp Khoa Quản Lý Đất Đai Atlat địa lý Việt Nam   ĐH6QĐ5 -687
154 Mai Nguyệt Ánh Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán tài chính Nguyễn Hoản ĐH8QTDL2 -22
24 Mai Văn Lợi Khoa Môi Trường Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm Vũ Thị Mai ĐH5QM6 -497
25 Mai Văn Lợi Khoa Môi Trường Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt ĐH5QM6 -497
148 Mẫn Bá Hiếu Khoa Môi Trường Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải Trịnh Xuân Lai ĐH7M1 -64
114 Nguyễn Chí Tín Khoa Trắc đia - Bản đồ Bài tập hóa học hữu cơ Nguyễn Hữu Đĩnh ĐH6TĐ -379
81 Nguyễn Công Thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Triết học Bùi Văn Ga ĐH8QTDL1 -1296
117 Nguyễn Danh Dân Khoa Quản Lý Đất Đai Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt ĐH7QĐ1 -54
132 Nguyễn Diệu Linh Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán quản trị Nguyễn Hoản ĐH7KE6 -12
8 Nguyễn Đình Hiếu Khoa Môi Trường Cơ sở sinh thái học Dương Hữu Thời ĐH5M1 -1083
56 Nguyễn Đức Cương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán tài chính   CĐ8KE4 -3303
90 Nguyễn Duy Bình Khoa Quản Lý Đất Đai Quy hoạch vùng Phạm Kim Giao ĐH5QĐ3 -94
91 Nguyễn Duy Bình Khoa Quản Lý Đất Đai Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Nguyễn Thế Bá ĐH5QĐ3 -94
92 Nguyễn Duy Bình Khoa Quản Lý Đất Đai Quản lý đô thị Phạm Trọng Mạnh ĐH5QĐ3 -94
103 Nguyễn Hải Hưng Khoa Công nghệ Thông tin Kỹ nghệ phần mềm Nguyễn Văn Vỵ ĐH2C3 -1736
174 Nguyễn Hải Hưng Khoa Công nghệ Thông tin Giải tích - tập 2 Nguyễn Xuân Liêm ĐH2C3 -1736
116 Nguyễn Hữu Đức Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững Môi trường và phát triển bền vững Lê Văn Khoa ĐH4BK -795
57 Nguyễn Khắc Trung Phòng Quản trị thiết bị Kế toán tài chính   ĐH8QTDL1 -642
39 Nguyễn Lan Anh Khoa Môi Trường Biết tất tật chuyện trong thiên hạ Nguyễn Thị Ngân Linh ĐH9M1 -20
66 Nguyễn Minh Hải Khoa Quản Lý Đất Đai Quản lý tài nguyên và môi trường Nguyễn Ngọc Dung ĐH9QĐ1 -50
30 Nguyễn Minh Hiếu Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Các nghi án văn hóa thế giới. Tập 3 Thi Tuyên Viên, Lý Xuân Nghuyên ĐH8QTKD2 -412
188 Nguyễn Ngọc Long Khoa Công nghệ Thông tin Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   ĐH8C2 -22
168 Nguyễn Ngọc Mai Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kinh tế môi trường Bùi Văn Quyết ĐH8KTTN1 -16
10 Nguyễn Quốc Hải Bình Khoa Môi Trường Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải ĐH8QM2 -445
181 Nguyễn Quốc Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Viết Thông ĐH8C7 -293
86 Nguyễn Sơn Tùng Khoa Công nghệ Thông tin Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học Rosen. Kenneth ĐH7C4 -1
137 Nguyễn Thành Đạt Khoa Môi Trường Quản lý và xử lý chất thải rắn Nguyễn Văn Phước ĐH7QM2 -316
190 Nguyễn Thành Đạt Khoa Môi Trường Tư tưởng Hồ Chí Minh   ĐH7QM2 -316
157 Nguyễn Thanh Thảo Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Nguyên lý kế toán Nguyễn Hoản ĐH8KE3 -61
34 Nguyễn Thị Hằng Khoa Công nghệ Thông tin Nam Cao  truyện ngắn tuyển chọn Lan Hương ĐH9C8 -16
75 Nguyễn Thị Hoa Khoa Môi Trường Bài tập vật lí đại cương - Tập hai: Điện - Dao động - Sóng Lương Duyên Bình ĐH6M3 -1159
113 Nguyễn Thị Hoa Khoa Môi Trường Bài tập Hóa học đại cương Lê Mậu Quyền ĐH6M3 -1210
177 Nguyễn Thị Hoa Khoa Môi Trường Bài tập vật lý - Tập1: Cơ - Nhiệt Lương Duyên Bình ĐH6M3 -1189
101 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Marketing căn bản Ngô Minh Cách CĐ8KE4 -3427
167 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Nguyên lý kế toán Trần Quý Liên CĐ8KE4 -3426
171 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Nguyên lý kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Công CĐ8KE4 -3426
140 Nguyễn Thị Huyền Dịu Khoa Khoa học Biển và Hải đảo Trắc địa cơ sở -  tập 1 Nguyễn Trọng San ĐH6QB -876
112 Nguyễn Thị Linh Chi Khoa Môi Trường Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối Nguyễn Văn May ĐH8M1 -128
4 Nguyễn Thị Minh Anh Khoa Quản Lý Đất Đai Atlat địa lý Việt Nam   ĐH6QĐ5 -687
184 Nguyễn Thị Minh Thư Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Viết Thông ĐH8KE5 -358
133 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán quản trị Nguyễn Hoản ĐH7KE6 -12
142 Nguyễn Thị Phượng Khoa Môi Trường Độc học môi trường cơ bản: Dành cho hệ đại học Lê Huy Bá ĐH8QM1 -365
32 Nguyễn Thị Phương Hà Khoa Môi Trường Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng   -2096
151 Nguyễn Thị Sông Hương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Lịch sử kinh tế Nguyễn Chí Dĩnh ĐH9KE4 -24
22 Nguyễn Thị Thắm Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Quản trị kinh doanh Nguyễn Thức Minh ĐH6KE8 -855
74 Nguyễn Thị Thắm Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thống kê kinh tế Bùi Đức Triệu ĐH6KE8 -855
141 Nguyễn Thị Thắm Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tài chính doanh nghiệp Bùi Văn Vần ĐH6KE8 -855
180 Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tự học tiếng anh giao tiếp theo chủ đề Hồng Nhung   -27
63 Nguyễn Thị Thảo Khoa Khí tượng Thủy văn Lý thuyết kiểm toán   CĐ10KT -2230
72 Nguyễn Thị Thảo Khoa Khí tượng Thủy văn Kiểm toán lý thuyết và thực hành Phan Trung Kiên CĐ10KT -2230
78 Nguyễn Thị Thảo Khoa Khí tượng Thủy văn Kiểm toán Phan Trung Kiên CĐ10KT -2230
196 Nguyễn Thị Thơm Khoa Quản Lý Đất Đai Luật đất đai   ĐH8QĐ1 -106
80 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Khí tượng Thủy văn Kế toán quản trị: Lý thuyết, Bài tập và Bài giải Phan Đức Dũng ĐH6K -44
156 Nguyễn Thị Thuận Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán tài chính Nguyễn Hoản ĐH8KE3 -22
178 Nguyễn Thị Trà My Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần 1: Đại số tuyến tính) Nguyễn Huy Hoàng ĐH9KE5 -64
172 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Quản Lý Đất Đai Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn ĐH9QĐ1 -53
9 Nguyễn Tiến Võ Khoa Công nghệ Thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi ĐH7C5 -354
186 Nguyễn Trọng Đạt Khoa Môi Trường Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Viết Thông ĐH8QM2 -326
98 Nguyễn Trọng Long Khoa Công nghệ Thông tin Thế giới 5000 năm Chu Hữu Chí ĐH8C2 -46
105 Nguyễn Trọng Thành Khoa Công nghệ Thông tin Giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 1 Đào Huy Hiệp ĐH2C6 -2489
12 Nguyễn Trung Khoa Địa chất Toán học cao cấp T.1 Nguyễn Đình Trí CĐ11CĐC -2668
191 Nguyễn Tường Vi   Tư tưởng Hồ Chí Minh     -355
185 Nguyễn Việt Quang Khoa Công nghệ Thông tin Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Viết Thông ĐH8C5 -190
182 Nguyễn Viết Tuệ Khoa Công nghệ Thông tin Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Viết Thông ĐH8C7 -463
164 Nguyễn Xuân Bách Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Giáo trình pháp luật đại cương   CĐ8KE7 -3568
165 Nguyễn Xuân Bách Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn CĐ8KE7 -3568
166 Nguyễn Xuân Bách Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tập bài giảng nguyên lý kinh tế học vi mô   CĐ8KE7 -3568
125 Phạm Hải Nam Khoa Công nghệ Thông tin New Cutting Edge Pre - Intermediate Cunningham, Sarah ĐH8C2 -105
149 Phạm Hữu Cường Khoa Môi Trường Quản lý các vùng sinh thái đặc thù: Giáo trình Phạm Hồng Tính ĐH7QM2 -51
47 Phạm Lương Bằng Khoa Trắc đia - Bản đồ Bài tập hóa học đại cương Lâm Ngọc Thiềm ĐH2TĐ6 -2637
65 Phạm Lương Bằng Khoa Trắc đia - Bản đồ Hỏi và đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin Lê Minh Nghĩa ĐH2TĐ6 -2637
67 Phạm Lương Bằng Khoa Trắc đia - Bản đồ Đạo đức học Mác - Lênin Vũ Trọng Dung ĐH2TĐ6 -2637
21 Phạm Tất Thành Khoa Công nghệ Thông tin Nhập môn cơ sở dữ liệu Phương Lan ĐH8C4 -155
119 Phạm Tất Thành Khoa Công nghệ Thông tin Xác suất và Thống kê Phạm Văn Kiều ĐH8C4 -155
192 Phạm Tất Thành Khoa Công nghệ Thông tin Tư tưởng Hồ Chí Minh   ĐH8C4 -155
7 Phạm Thái Bình Dương Khoa Quản Lý Đất Đai Bài tập toán cao cấp T.2   ĐH4QĐ4 -1599
15 Phạm Thái Bình Dương Khoa Quản Lý Đất Đai Trắc địa cơ sở: Tập 2 Nguyễn Trọng San ĐH4QĐ4 -1599
123 Phạm Thế Vũ Khoa Môi Trường New Cutting Edge Pre - Intermediate Cunningham, Sarah ĐH9M1 11
147 Phạm Thị Hiền Khoa Khoa học Biển và Hải đảo Trắc địa biển Trần Duy Kiều ĐH6KB -111
2 Phạm Thị Khánh Linh Khoa Công nghệ Thông tin Trau dồi và mở rộng vốn từ vựng tiếng anh theo chủ điểm Hồng Nhung CĐ11CNT -2423
76 Phạm Thị Khánh Linh Khoa Công nghệ Thông tin Bài tập giới từ tiếng anh Việt Hoàng CĐ11CNT -2423
5 Phạm Thị Thùy Dương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Bài tập toán cao cấp T.1 - T.1   ĐH8QTDL1 -491
11 Phạm Thị Thùy Dương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Toán học cao cấp T.1 Nguyễn Đình Trí ĐH8QTDL1 -491
28 Phạm Thị Thùy Dương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê Đào Hữu Hồ ĐH5KTTN2 -1307
73 Phạm Thị Thùy Dương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Xác suất và thống kê Phạm Văn Kiều ĐH5KTTN2 -1307
160 Phạm Thị Thùy Dương Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Bài tập toán cao cấp   ĐH5KTTN2 -1307
16 Phan Anh Giáp Khoa Khí tượng Thủy văn Xử lý nước thải đô thị Trần Đức Hạ ĐH2K2 -1107
29 Phan Anh Giáp Khoa Khí tượng Thủy văn Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải Trịnh Xuân Lai ĐH2K2 -1107
55 Phan Đăng Thọ Khoa Công nghệ Thông tin Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam   CĐ11CNT -2230
153 Phan Mai Trang Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Lịch sử kinh tế Nguyễn Chí Dĩnh ĐH9KE4 -25
79 Phí Mạnh Thành Khoa Trắc đia - Bản đồ Cơ sở Trắc địa công trình Phạm Văn Hiến ĐH6TĐ -707
87 Phí Mạnh Thành Khoa Trắc đia - Bản đồ Trắc địa công trình Phan Văn Hiến ĐH6TĐ -707
130 Phùng Thị Tuyết Mai Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán quản trị Nguyễn Hoản ĐH7KE6 3
68 Quách Thị Thanh Khoa Quản Lý Đất Đai Theoretical background to ELT Methodology Nguyễn Thị Mai Hương ĐH1QĐ4 -2560
70 Quách Thị Thanh Khoa Quản Lý Đất Đai Tiếng anh cho người dự phỏng vấn xin việc Hồng Nhung ĐH1QĐ4 -2560
155 Tạ Thị Hồng Thắm Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Kế toán tài chính Nguyễn Hoản ĐH8KE3 -22
95 Tống Văn Duy Khoa Môi Trường Sổ tay xử lí nước - Tập 1 Nguyễn Văn Tố ĐH3M1 -1031
96 Tống Văn Duy Khoa Môi Trường Sổ tay xử lý nước= Memento technique de I'eau - Tập 2 Nguyễn Văn Tố ĐH3M1 -1031
100 Trần Đức Trung Khoa Môi Trường Khoa học trái đất Lưu Đức Hải ĐH2QM1 -2534
48 Trần Thị Kiều Trinh Khoa Quản Lý Đất Đai Atlat địa lý Việt Nam   ĐH6QĐ5 -687
138 Trần Thị Thu Hà Khoa Môi Trường Quản lý và xử lý chất thải rắn Nguyễn Văn Phước ĐH6QM2 -109
13 Trần Thị Thủy Khoa Môi Trường Toán học cao cấp T.1 Nguyễn Đình Trí ĐH4QM3 -1872
18 Trần Thị Thủy Khoa Môi Trường Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải ĐH4QM3 -1872
146 Trần Văn Hùng Khoa Khoa học Biển và Hải đảo Cơ sở viễn thám Vũ Danh Tuyên ĐH7QB -66
122 Trần Việt Hoàng Khoa Khí tượng Thủy văn New Cutting Edge Elementary Cunningham, Sarah ĐH8K -409
162 Trịnh Minh Hiếu Khoa Môi Trường Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn   -78
42 Trịnh Thị Ngọc Tú Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tự học lý thuyết và thực hành Adobe Photoshop 8.0   CĐ8KE9 -2925
62 Trịnh Thị Ngọc Tú Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Làm kế toán trên máy vi tính Hoàng Anh Quang CĐ8KE9 -2925
17 Trương Huệ Chi Khoa Môi Trường Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải Nguyễn Phước Dân LDHQM2 -1741
43 Trương Thu Hậu Khoa Môi Trường Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe CĐ11QM4 -2458
127 Vũ Hoài Trang Khoa Môi Trường An toàn lao động Nguyễn Thế Đạt ĐH7M1 11
26 Vũ Lê Bình Khoa Công nghệ Thông tin Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc Quân ĐH8C2 -24
144 Vũ Lê Bình Khoa Công nghệ Thông tin Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong ĐH8C2 -24
99 Vũ Thanh Huyền Khoa Môi Trường Quản lý môi trường Phùng Chí Sỹ ĐH8QM3 -137
69 Vũ Thị Nhàn Khoa Môi Trường Đa dạng sinh học Lê Mạnh Dũng ĐH7QM2 -501
135 Vũ Thị Nhàn Khoa Môi Trường Luật môi trường   ĐH7QM2 -486
52 Vũ Thị Quý Khoa Khí tượng Thủy văn Phân tích và dự báo thời tiết: Giáo trình Nguyễn Viết Lành LĐH2K -2643
84 Vũ Thị Quý Khoa Khí tượng Thủy văn Khí hậu Việt Nam Phạm Ngọc Toàn LĐH2K -2643
158 Vũ Thị Quý Khoa Khí tượng Thủy văn Sổ tay khí tượng thủy văn 1985   LĐH2K -2643
176 Vũ Thị Thanh Tuyền Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Marketing du lịch Nguyễn Văn Mạnh ĐH6QTDL3 62
126 Vũ Thị Thùy Dung Khoa Môi Trường An toàn lao động Nguyễn Thế Đạt ĐH7M1 11
82 Vũ Thu Yến Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Life Student's Book with Online Workbook, A1 Stephenson, Helen ĐH9QTDL5 -65
143 Vũ Tiến Hoàng Khoa Môi Trường Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long ĐH7QM1 -79
109 Vũ Trung Kiên Khoa Khí tượng Thủy văn Hệ thống thông tin địa lý Trần Thị Băng Tâm ĐH6T -159
145 Vũ Trung Kiên Khoa Khí tượng Thủy văn Cơ sở viễn thám Vũ Danh Tuyên ĐH6T -159
19 Vũ Trường Huy Khoa Môi Trường Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải   -98
37 Vũ Văn Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin Chuyện kinh thánh Pearl Buck ĐH8C5 -25
40 Vũ Văn Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin Đắc nhân tâm Dale Carnegie ĐH8C5 -25
189 Xa Thị Thu Yến Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tư tưởng Hồ Chí Minh   ĐH8QTDL4 -17

Lên đầu trang