Thông báo

14/02/2022 03:58

THÔNG BÁO MỞ CỬA PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Căn cứ Thông báo Về kế hoạch học viên, sinh viên trở lại học trực tiếp tại Trường Số 422/TB-TĐHHN, ngày 09/02/2022 

THƯ VIỆN THÔNG BÁO

về việc mở cửa phục vụ trực tiếp bạn đọc 

1. Mở cửa phục vụ trở lại các hoạt động đọc tại chỗ, mượn về nhà, cấp thẻ bạn đọc, in ấn photo, tiếp nhận tài liệu tại Thư viện và vẫn tiếp tục kết hợp giải quyết các yêu cầu của bạn đọc trực tuyến từ ngày 14/02/2022.

2. Bạn đọc đến sử dụng các dịch vụ tại Thư viện đề nghị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như:

- Đeo khẩu trang đúng cách;

- Rửa tay và sát khuẩn tay thường xuyên;

- Đảm bảo giãn cách chỗ ngồi theo quy định;

- Thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

Trân trọng thông báo.!.

Lên đầu trang